Bronnen:
Salarisvanmorgen.nl
Ondernemenmetpersoneel.nl

Wat verandert er in de loonadministratie van 2024?

1 Invoering minimumuurloon

Het bruto wettelijk minimumuurloon is per 1 januari 2024 vastgesteld op € 13,27 per uur.
De werkgever is met ingang van 1 januari 2024 verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar Minimumloon 2024.

2 Onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23

Het tarief van de belastingvrije reiskostenvergoeding gaat omhoog naar maximaal € 0,23 belastingvrij per kilometer.

3 Verruiming gerichte vrijstelling OV-kaart

Uw werknemer een ov-abonnement geven of vergoeden wordt eenvoudiger. Het maakt daarbij niet uit of u of uw werknemer de ov-kaart koopt. In beide gevallen hoeft u er geen loonbelasting over te betalen. Uw werknemer moet de kaart wel (deels) gebruiken voor zakelijk reizen, dat is een belangrijke voorwaarde.

4 Vrije ruimte daalt naar 1,92 procent

Het percentage voor de vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt met ingang van 1 januari 2024 verlaagd van 3% naar 1,92%. Boven de € 400.000 blijft een percentage van 1,18% aan vrije ruimte gelden.

5 Wijzigingen 30%-regeling

Voor 2024 bedraagt de Wet Normering Topinkomens-norm € 233.000. Dit betekent dat de maximale grondslag waarover je de 30%-regeling toepast € 233.000 is. 30% Van € 233.000 is € 69.900,00.

6 Vrijwilligersvergoeding omhoog

De maximumbedragen van de vrijwilligersregeling worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de tabelcorrectiefactor (TCF). De maximaal onbelast te vergoeden kosten stijgen in 2024 naar € 2.100 per jaar en € 210 per maand.

7 Afschaffing jeugd-LIV

Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar kon je aanspraak maken op jeugd-LIV, maar op 1 januari 2024 wordt het jeugd-LIV afgeschaft.

8 Veranderingen LKV en LIV-subsidies

Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van het uurlooncriterium voor het lage inkomensvoordeel (LIV) verlaagd van 125% naar 104%. In 2024 kun je 49 cent per uur krijgen en maximaal 960 euro in totaal per werknemer. Je krijgt deze vergoeding alleen voor werknemers die een uurloon hebben tussen de 13,27 euro en 13,80 euro.

9 Meer arbeidskorting

Voor mensen die werken stijgt de arbeidskorting met € 115 voor inkomens rond het wettelijk minimumloon. Werkenden met een salaris vanaf het minimumloon tot bijna € 40.000 gaan er hierdoor op vooruit.

10 Pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Door de Wet toekomst pensioenen (WTP) gaat de ondergrens van de leeftijd voor pensioentoetreding naar 18 jaar.

11 AOW-leeftijd gaat naar 67 jaar

De AOW-leeftijd was in 2023 66 jaar en 10 maanden. In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Dit blijft zo tot en met 2027.

12 Bijtelling auto van de zaak ongewijzigd

De bijtellingspercentages voor 2024 wijzigen niet. Voor brandstofauto’s en (plug-in) hybride auto’s betekent dit een fiscale bijtelling van 22%. De bijtelling voor een elektrische auto is 16%. Dat geldt tot een drempelbedrag van € 30.000 (de aanschafprijs van de auto).

13 Hogere thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding gaat naar € 2,35 per dag per 2024.

14 PAWW-premie daalt

De PAWW-premie gaat per 1 januari 2024 naar 0,08 procent.

15. DGA-loon

Het minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang wordt € 56.000,00.

16. Waarde maaltijden

De bijtelling per ontbijt/lunch/diner wordt € 3,90

Mochten er vragen zijn inzake een van bovenstaande wijzigingen, dan verwijzen we u graag naar uw contactpersoon.