Bron: Salaris Vanmorgen

Gelijk bruto minimumuurloon voor werknemers per 1 januari 2024

LET OP! Voor werknemers die het minimumloon verdienen en een voltijds dienstverband van méér dan 36 uur per week hebben, zoals 38 of 40 uur, leidt de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een loonsverhoging van meer dan de geldende indexatie van 3,75%.

Als voorbeeld:

  • Bij een 40 urige werkweek komt het neer op 15,3%
  • Bij een 38 urige werkweek komt het neer op 9,5%
  • Bij een 36 urige werkweek komt het neer op 3,75%

Dit komt doordat de hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur. Door de invoering van de Wet invoering minimumuurloon geldt voor alle werknemers vanaf 1 januari 2024 één uniform uurloon. De Wet invoering minimumuurloon treedt op 1 januari 2024 in werking. Deze wet wijzigt onder andere de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), met als belangrijkste wijziging de introductie van een wettelijk minimumuurloon.

 

Bruto minimumuurloon januari 2024

Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.

LEEFTIJD Per uur
21 JAAR EN OUDER € 13,27
20 JAAR € 10,62
19 JAAR € 7,96
18 JAAR € 6,64
17 JAAR € 5,24
16 JAAR € 4,58
15 JAAR € 3,98

BBL Leerlingen

Voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Leeftijd

Per uur

20 jaar

€ 8,16

19 jaar

€ 6,97

18 jaar

€ 6,04

 

Vast maandbedrag

Een vaste beloning per maand afspreken mag, als ook sprake is van een vast overeengekomen arbeidsduur per week. Dit moet in een cao of schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

Een vast bedrag per maand op basis van het minimumuurloon bereken je door het totaal aantal (te verwachten) arbeidsuren van de werknemer in het betreffende kalenderjaar te delen door 12 en dat te vermenigvuldigen met het geldende minimumuurloon.

Als je uitgaat van werkweken van maandag t/m vrijdag, heeft een kalenderjaar vaak méér dan (5 x 52 =) 260 werkbare dagen. Kalenderjaren met 261 en 262 werkbare dagen komen ook voor. Houd rekening met het werkrooster bij het berekenen van het totaal aantal arbeidsuren in een kalenderjaar om niet op een te laag vast bedrag per maand uit te komen.

 

Op loonstrook

Op de loonstrook moet je het – voor de leeftijd van de werknemer en periode waar de loonstrook betrekking op heeft – geldende wettelijke minimumuurloon vermelden.

 

CAO van Toepassing

Indien er een cao van toepassing is, kan deze wijziging invloed hebben op de salaristabellen per 1 januari 2024. Neem hiervoor contact op met jouw contactpersoon bij Salarisfactory.

Onderstaand de link naar de belangrijke documenten.

Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024

Regeling tot indexatie van het wettelijk minimumloon en bekendmaking van het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

Bedragen minimumloon 2024

 

Mochten er vragen zijn met betrekking tot bovenstaande, neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Salarisfactory.