Wat verandert er in de loonadministratie van 2023?

Het minimumloon stijgt op 1 januari 2023 in één keer met 10,15%.

Het kabinet heeft besloten om alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen (zoals de AOW, bijstand en Wajong) mee te verhogen. Hierdoor heeft de verhoging van het minimumloon ook positieve gevolgen voor het inkomen van AOW’ers en uitkeringsgerechtigden.

Vergoedingen en/of bijtellingen stijgen

– Belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhoogt van €0,19 naar €0,21 per kilometer. Deze bedragen zijn voor reiskosten tijdens het woon-werkverkeer.
– De thuiswerkvergoeding stijgt van €2 per dag naar €2,15 per dag. Dit is het maximale bedrag wat een werkgever onbelast mag vergoeden voor kosten die een werknemer maakt tijdens een thuiswerkdag.
– De vrije ruimte van de werkkostenregeling is in 2023 3% van het fiscale loonsom tot € 400.000. Met een maximum van € 2400 per werknemer per jaar.
– De bijtelling maaltijd stijgt naar € 3,55
– Wijziging in de bijtelling elektrische auto: 16% over cataloguswaarde € 30.000,00 daarna 22%

Nettoloon gaat omhoog

In 2023 gaat de inkomstenbelasting omlaag voor de eerste schijf. Het percentage gaat van 37,07% naar 36,93%. Concreet betekent dit dat er minder belasting wordt ingehouden op je bruto salaris waardoor je onderaan de loonstrook netto meer overhoudt. Je valt in de eerste schijf met een inkomen tot €73.071 per jaar.

Daarnaast stijgt de arbeidskorting. Dit is een belastingvoordeel waarvan je gebruikmaakt als je werkt en minder dan €115.000 per jaar verdient. Waar je in 2022 onder de €109.347 per jaar moest verdienen om in aanmerking te komen voor arbeidskorting.
Uiteraard zal je niet alleen op je loonstrook, maar ook op je bankrekening merken dat je nettoloon is gestegen. Werkenden met een modaal inkomen (uitgaande van €3086 per maand) houden netto meer over. Het gaat hier om een stijging van 3,7% ofwel €91. Voor werkenden met een inkomen van twee keer modaal is de stijging iets minder: 2,4%. Op een inkomen van €6172 per maand leidt dit tot €97 netto meer per maand.

AOW-leeftijd stijgt minder snel

De AOW-leeftijd stijgt, maar gaat minder snel omhoog. In 2020 en 2021 bleef de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. In 2022 steeg dit met 3 maanden. Ook in 2023 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt daarmee uit op 66 jaar en 10 maanden. In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Vanaf 2025 stijgt deze leeftijd niet 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden per jaar. Dit omdat de totale levensverwachting toeneemt.

Het gebruikelijk loon (DGA’s) dient te worden aangepast

• Minimaal meestverdienende werknemer of
• Vergelijkbare functie elders of
• € 51.000,- (was € 48.000)

Beter inzicht van de loonadministratie?

De kans is dus groot dat een werkende iets meer geld te besteden heeft vanaf 1 januari 2023.
Bij Salarisfactory vinden we dat HR makkelijk en transparant moet zijn en daarom vind je al je HR Overzichten, Loonstroken, Jaaropgaven en Contracten veilig in onze systeem. Werknemers kunnen deze persoonlijke gegevens veilig terug vinden via de app. Bovendien regel je met de app tal van zaken gemakkelijk zelf, zoals declaraties en vakantiedagen. Makkelijk toch?