Hot topics


             

             

       


 

27-3-2020 10:15 Vandaag verwachten we de uitwerking van de NOW regeling.

Er druppelt al wel wat nieuwe informatie binnen.

– Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling (was reeds bekend)
– Uiteindelijk gaat de NOW-aanvraag via het UWV
– Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd

De Belastingdienst roept op om snel je aangifte loonheffing op te sturen als je dat nog niet gedaan hebt. Het UWV heeft die gegevens straks nodig bij de verwerking van je NOW-aanvraag.

20-3-2020 07:35 Geen volledige uitvoeringstoets.

De regering heeft laten weten dat omwille van de snelheid vooraf geen volledige uitvoeringstoets plaatsvindt. Dat maakt de regeling achteraf ingewikkeld omdat de uiteindelijke tegemoetkomingsregeling moet worden verrekend met de bevoorschotting vooraf.

Voor werkgevers is het uitermate belangrijk dat zij zorgen voor een kloppende administratie. Het criterium voor de NOW is een minimale verwachte omzetdaling van 20%. Werkgevers moeten hun werkelijke omzetdaling goed administreren. Ook het aantal uren dat werkgevers wel en niet hebben gewerkt moeten de werkgevers goed bijhouden, zodat zij in de fase waarin de uiteindelijke tegemoetkoming wordt verrekend met de bevoorschotting vooraf hun omzetdaling en het aantal gewerkte en niet-gewerkte uren kunnen aantonen

Bron: www.xperthr.nl

19-3-2020 16:53 Mag ik werknemers informeren dat een collega besmet is?

Een werkgever mag niet aan andere werknemers laten weten dat een bepaalde werknemer besmet is met het coronavirus. Je mag wel in het algemeen bekendmaken dat een werknemer het virus heeft. Zorg dan dat de berichtgeving niet herleidbaar is tot een bepaalde werknemer. De werknemer mag wel zelf aan collega’s vertellen dat hij of zij het virus heeft, maar als werkgever mag je dit niet registreren.

Bron: www.xperthr.nl

19-3-2020 15:30 Aanvragen zzp-ondernemers: Amsterdam en Rotterdam zijn al bezig.

In Amsterdam worden aanvragen van zzp-ondernemers die deze week worden ingediend al beoordeeld volgens de nieuwe, versoepelde richtlijnen. ‘Het is cruciaal dat we de regeling versoepelen en versnellen’, aldus de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink aan De Volkskrant. Ook Rotterdam gaat zzp-ondernemers die inkomen verliezen door de coronacrisis versneld aan een uitkering helpen.
Het aantal zzp’ers dat belt voor een aanvullende uitkering is in Rotterdam sinds afgelopen vrijdag vertienvoudigd, zegt wethouder Moti. ,,Dan moet je wat doen, vinden wij”. Moti vindt de plannen die het kabinet heeft aangekondigd fantastisch. ‘Het is wel teleurstellend dat de uitwerking op zich laat wachten.’
Rotterdam heeft extra capaciteit vrijgemaakt om aanvragen versneld af te handelen. ,,Het streven is dat mensen binnen twee tot vier weken hun geld krijgen. Normaal staat daar dertien weken voor.” Zo wordt de levensvatbaarheidstoets (die moet aantonen dat het bedrijf een gezonde basis heeft) niet meer toegepast. Verder wordt de uitkering niet verstrekt in de vorm van een krediet, zoals onder de huidige regeling, maar als een gift voor de komende drie maanden.

Bron: https://www.deondernemer.nl/corona/coronavirus/koolmees-corona-zzp-maatregel-amsterdam-rotterdam~2044565

19-3-2020 12:25 Uitstel van aflossing van leningen.

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten.De banken willen ook consumenten helpen die door de coronacrisis hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Voor hen is geen gezamenlijke maatregel aangekondigd, maar zij kunnen contact opnemen met hun bank voor een “passende oplossing”. Denkt u in aanmerking te komen hiervoor, neem dan contact op met uw bank.

19-3-2020 13:25 Uitstellen van betalen van vakantiegeld.

Wettelijk gezien heeft de werknemer recht op betaling van het vakantiegeld. Dit vindt meestal in mei of juni plaats. Dit betekent een extra beslag op de liquiditeit van jouw organisatie. In beginsel mag je als werkgever niet eenzijdig bepalen dat het vakantiegeld later wordt uitbetaald. Als de betaling niet mogelijk is, kun je kijken of werknemers akkoord zijn met een latere uitbetaling hiervan of een betaling in termijnen. Stel dit voor aan de werknemers en leg uit waarom dit belangrijk is voor de continuïteit van de organisatie. Probeer dit als gezamenlijke oplossing te brengen richting de werknemer, waarbij hun medewerking zeer op prijs wordt gesteld. Maar als de werknemers hier niet mee instemmen, moet de werkgever het vakantiegeld alsnog uitbetalen.

19-3-2020 11:50 Webinar via Microsoft teams 19 maart om 16:00 uur.

Hoornwijck Groep organiseert in samenwerking met Salarisfactory een webinar over de situatie rondom de crisis voor ondernemers. Welke regelingen zijn er nu en waar kan aanspraak op gemaakt worden? We proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden!
Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via webinar@hoornwijckgroep.nl

19-3-2020 10:00 Uitstelbeleid i.v.m. Corona voor bedrijven en ZZP’er regionale belastinggroep.

Door de uitbraak van het Coronavirus zijn landelijke besluiten en richtlijnen in de maak vanuit de regering. Duidelijk is wel dat het kabinet de toezegging heeft gedaan dat ondernemers bepaalde belastingen later kunnen betalen.
De meeste ondernemers in onze regio hebben inmiddels de belastingaanslagen van de Regionale Belasting Groep (RBG) ontvangen. De RBG heft en int lokale lasten voor de gemeente Schiedam, Vlaardingen en Delft en voor de Waterschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. Namens deze partijen laten wij weten dat ondernemers, wanneer noodzakelijk, uitstel van betaling voor de openstaande vorderingen kunnen krijgen tot 30 juni 2020.
Ben je ondernemer en wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op via invordering@derbg.nl.

18-3-2020 15:39 Extra tijdelijke steun voor gevestigde ondernemers, zzp’ers.

Ook zelfstandigen worden flink geraakt door de overheidsmaatregelen. Het kabinet wil deze groep helpen met een extra tijdelijke regeling voor 3 maanden. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.

De voorziening bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

  • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • Afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling is de hoogte van de inkomensondersteuning maximaal ca. € 1.500,- netto per maand.
  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157, -.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd dan momenteel in het Bbz geldt.

18-3-2020 14:00 UPDATE inzake BBZ aanvragen.

Salarisfactory heeft contact gehad met Gemeente Den Haag BBZ. Ondernemers kunnen contact opnemen met de Gemeente waarin zij woonachtig zijn om een aanvraag te doen voor de noodmaatregel. Telefoonnummer voor Den Haag is 14070. De Gemeente kijkt niet naar vermogen, niet naar inkomen partner, geen spaargeld, etc. Je moet een formulier hiervoor bij je gemeente aanvragen. Vervolgens krijg je voor de periode van 1 maart tot en met 31 mei aanvulling tot bestaansniveau (bijstand). De uitkering wordt "om niet" verstrekt en dit betekent dat de uitkering NIET terugbetaald hoeft te worden ! Ook al blijkt later dat je deze periode toch meer inkomen hebt verdiend. Dit geldt ook voor de DGA. Stel de DGA moet zijn inkomen direct verlagen tot nihil kan ook de DGA contact opnemen met de gemeente en een verzoek doen voor deze noodmaatregel.

18-3-2020 09:27 Nieuwsbrieven

Om u zo goed mogelijk te informeren sturen we meer nieuwsbrieven uit dan normaal. We ontvangen berichten dat deze mail in de spamfolder binnenkomt. Als dat zo is dan ziet de nieuwsbrief er op het eerste gezicht vreemd uit. Blijf alert . We versturen de nieuwsbrief vanuit info@salarisfactory.nl en vragen NOOIT om inloggegevens!!!!

17-3-2020 16:15 Criminelen

Criminelen spelen in op onrust in de wereld op dit moment. Blijf alert op mail van banken etc. Banken vragen nooit om in te loggen op een site. Er is al een App gesignaleerd met de naam coronavirusapp (geschikt voor Android). Kom NIET in de verleiding hier te kijken. Heeft serieuze problemen tot gevolg.

16-3-2020 9:45 Waarschuwing

Let op ! : er zijn ook mensen die misbruik maken van de situatie. Vanuit de rijksoverheid wordt gewaarschuwd voor toename van phishingmails over het coronavirus.

16-3-2020 8:30  Bereikbaarheid

Ook bij Salarisfactory werken veel mensen vanuit huis. Voor de bereikbaarheid is dit geen probleem. Echter afspraken worden afgezegd indien niet strikt noodzakelijk.

15-3-2020 Crisisoverleg

Crisisoverleg bij Salarisfactory op zondag. Zoveel mogelijk voorbereiden op wat er komen gaat.